Panis Angelicus (Renée Fleming)


Panis Angelicus ve skutečnosti nepatří mezi tradiční vánoční koledy. Jde o předposlední slokou z kostelní písně Sacris solemniis, textu napsaného Tomášem Akvinským pro Slavnosti Těla a Krve Páně jako součásti kompletní liturgie těchto svátků. Spíše než o Velikonocích jsme si ale zvykli tuto krásnou píseň slýchávat právě o Vánocích, protože ji do svých vánočně laděných repertoárů zařadila řada zpěváků a zpěvaček.

My jsme pro tentokrát zvolili Panis Angelicus v přednesu světoznámé americké operní pěvkyně Renée Fleming, která má blízké vazby i k České republice.

Renée Fleming se narodila 14. února 1959. Studovala na Crane School of Music ve státě New York, získala Fulbrightovo stipendium, studovala také na Juilliard School v New Yorku, kde se později stala hvězdou tamní Metropolitní opery.

Mezi její nejvýznamnější role patří např. Almaviva z Mozartovy Figarovy svatby, Desdemona z Verdiho Othella, Violetta z Verdiho opery La traviata nebo titulní role ve Dvořákově Rusalce, kde si její nádherný hlas můžete vychutnat v češtině.

V České republice několikrát koncertovala, přátelské vazby měla s prezidentem Václavem Havlem. V roce 2009 neváhala přijet do Prahy na koncert „Už je to tady“, který jako připomínku Sametové revoluce a 20 let pádu železné opony pořádal Václav Havel v prostorách Pražské křižovatky. Na tomto koncertu si mimo jiné „střihla“ nezapomenutelný duet Perfect Day s Lou Reedem.

Za zmínku jistě stojí i její vzpomínka na Václava Havla, kterou po jeho smrti poslala do Prahy: „Prezident Václav Havel byl zosobněním toho, co příslušelo jen několika málo historickým postavám: měl duši umělce a představivost vizionáře. Bylo mi ctí pro něho při několika příležitostech zpívat, pokaždé se mi to mnohokrát vrátilo prostřednictvím přílivu naděje a obnovené víry v dobro lidskosti. Ať jeho život inspiruje mnoho dalších.“ (zdroj: iHned.cz). Věnujme proto dnešní den i vzpomínce na Václava Havla.

Renée Fleming je bezpochyby velkou osobností nejen na poli hudebním, ale i po stránce lidské. Nyní tedy již jen: Ladies and Gentlemen, Panis Angelicus by Renée Fleming.

Panis Angelicus (Renée Fleming)