Text koledy: Koleda, koleda, Štěpáne


Koleda, koleda Štěpáne patří mezi ty úplně první říkačky (vánoční koledy), které jsme se jako děti naučily. Nebo to ve vašem případě bylo jinak?

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám, smutný, dělati,
musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

Text koledy: Koleda, koleda, Štěpáne