Helena Vondráčková: Vánoční chór


Z alba Vánoce s Helenou, které vyšlo v roce 1995, pochází také píseň Vánoční chór.

Slyš chór vánoční,
slyš vzácnou zvěst,
jíž z dávných dnů
já znám.
Z těch dálných míst,
z té říše hvězd,
syn Páně vstoupil k nám.

Jen kout nejchudší,
jen vlídnou sluj
ten syn Mariin
směl znát.
Tří králů pouť
též následuj,
též chvátej hold mu vzdát.

Jen vstříc záři té
máš jít dlouhý lán,
dar přinést,
ne, nedbej ztrát.
Ave Gloria,
buď chválen Pán,
jenž nás hříšné má rád.

Helena Vondráčková: Vánoční chór